...

Biológia presvedčenia

Recenzia knihy: Biológia presvedčenia od Bruce H. Lipton

Kniha od Bruce H. Liptona - Biológia presvedčenia je kniha, ktorá poukazuje na to, ako našu biológiu neriadia gény. Tvrdí, že biológia je riadená signálmi mimo bunky, vrátane energetických odkazov, ktoré vychádzajú z našich pozitívnych aj negatívnych myšlienok. Zámerom autora je sprostredkovať význam moderných vedeckých objavov tak, aby boli zrozumiteľné laickej verejnosti. 

V prvej kapitole autor opisuje mechanizmy, akými bunky prijímajú a spracúvajú informácie. Akú majú úlohu gény, že sa odovzdávajú nielen medzi príslušníkmi toho istého druhu, ale tiež medzi iné druhy a prostredníctvom tohto transferu génov sa urýchľuje aj evolúcia. Na čo vplýva aj konzumácia geneticky upravených potravín, ktorými sa dostávajú do čriev umelo vytvorené gény a tým sa menia aj vlastnosti črevných baktérií. Táto nová biológia odhaľuje úplne novú pozíciu ľudstva na Zemi. 

V druhej kapitole autor hovorí o vplyve prostredia, v ktorom bunky žijú. Je dokázané, že bunky dokážu meniť svoju štruktúru a funkciu v závislosti od prostredia.  Čiže DNA neriadi biológiu a jadro samé nie je mozgom bunky. Rovnako ako vy, aj bunky sú utvárané prostredím, v ktorom žijú. 

Tretia kapitola je venovaná membráne, ktorá riadi život bunky a popisu fungovaniu jej chemickej a fyzikálnej štruktúre. Je čosi ako mozog bunky, cez ktorý s bunkou komunikuje prostredie a podľa potreby “zapína / vypína” jej genetické nastavenia. Viacerí vedci sa zhodujú na hypotéze, že bunková membrána je homológom počítačového čipu, ktorý je programovateľný, čo nás vedie k poznaniu, že osud máme vo vlastných rukách a nie vo svojich génoch. 

Vo štvrtej kapitole autor hovorí o tom, že pre biológiu je dôležitá kvantová fyzika, a to ako jej zákonitosti ovplyvňujú spracovávanie informácií bunkami. V kvantovom vesmíre je tok informácií celistvý a pri interakciách medzi energiou a hmotou sa lineárny tok informácií nevie priblížiť tomu, aby nám poskytol presné pochopenie choroby. Ďalej sa v tejto kapitole dočítate aké sú nežiadúce účinky liekov na náš organizmus a že lekári patria medzi obetných baránkov farmaceutického priemyslu, ktorí tisícročia odmietali východnú medicínu ako niečo nevedecké. 

V piatej kapitole autor píše o neuveriteľnej moci našej mysle a o tom, ako v tele fungujú dráhy prepájajúce telo a myseľ, o tom že nie naše gény, ale naša viera a presvedčenia riadia naše životy a na akom princípe funguje placebo: účinok viery a nocebo: sila negatívneho presvedčenia. 

V šiestej kapitole autor vysvetľuje, ako môže život v láske a život v strachu vytvárať protichodné pôsobenie na naše telo a myseľ. 

V siedmej kapitole sa autor venuje obavám, ktoré brzdia náš rast a tomu odkiaľ prichádzajú, porovnáva vedomú a podvedomú myseľ, a taktiež sa v tejto kapitole venuje uvedomelému rodičovstvu, aké sú dôležité postoje rodičov pre vývoj plodu. 

O čo lepšie je stať sa uvedomelým rodičom, aby aj naše deti a deti našich detí boli uvedomelými rodičmi.

Táto revolučná kniha je určená každému, kto je otvorený prijať nový pohľad na evolúciu, bunku, genetiku a silu ľudskej viery. Autor približuje čitateľom fungovanie bunky, vplyv membrány, DNA a dokazuje, že život nie je založený len na materiálnych informáciách, na hmote, ale že ju ovplyvňujú a riadia aj nehmotné, energetické signály z prostredia mimo bunky. Je správnou cestou k pochopeniu Novej biológie, vyjasňuje názory o bunkách a o tom ako sa od nich ľudia môžu poučiť. Podľa autora, ktorý je svetoznámy priekopník v oblasti prepájania vedy a duchovného pohľadu na život a vesmír, pozitívne myšlienky sú pre zdravý a šťastný život biologickým pokynom. Ako sa Vám páči predstava preprogramovať sa – zbaviť sa škodlivých presvedčení a aktívne usilovať o zdravý, naplnený život? Táto kniha Vám dá k tomu návod.   

Získajte plnú recenziu tejto fantastickej knihy v našom VIP členstve a dozviete sa všetky myšlienkové klenoty a najpodstatnejšie informácie, ktoré sme v knihe našli.

 

VIAC INFORMÁCIÍ O VIP SLUŽBE NÁJDETE TU.

Predplaťte si VIP službu podľa Vášho výberu

= 5 eur/mesiac
= 10 eur/mesiac
= 15 eur/mesiac
Mesačné členstvo VIP
Mesačné členstvo VIP
(všetko spolu)
= 19 eur/mesiac

(úspora 11 eur/mesiac = 132 eur/rok)

Zostavte si balíček VIP produktov

Pre vytvorenie objednávky musíte byť prihlásený.

 

scroll-top

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies na týchto webových stránkach.

Rozumiem