...

Biológia presvedčenia

Recenzia knihy: Biológia presvedčenia od Bruce H. Lipton

Kniha od Bruce H. Liptona - Biológia presvedčenia je kniha, ktorá poukazuje na to, ako našu biológiu neriadia gény. Tvrdí, že biológia je riadená signálmi mimo bunky, vrátane energetických odkazov, ktoré vychádzajú z našich pozitívnych aj negatívnych myšlienok. Zámerom autora je sprostredkovať význam moderných vedeckých objavov tak, aby boli zrozumiteľné laickej verejnosti. 

V prvej kapitole autor opisuje mechanizmy, akými bunky prijímajú a spracúvajú informácie. Akú majú úlohu gény, že sa odovzdávajú nielen medzi príslušníkmi toho istého druhu, ale tiež medzi iné druhy a prostredníctvom tohto transferu génov sa urýchľuje aj evolúcia. Na čo vplýva aj konzumácia geneticky upravených potravín, ktorými sa dostávajú do čriev umelo vytvorené gény a tým sa menia aj vlastnosti črevných baktérií. Táto nová biológia odhaľuje úplne novú pozíciu ľudstva na Zemi. 

V druhej kapitole autor hovorí o vplyve prostredia, v ktorom bunky žijú. Je dokázané, že bunky dokážu meniť svoju štruktúru a funkciu v závislosti od prostredia.  Čiže DNA neriadi biológiu a jadro samé nie je mozgom bunky. Rovnako ako vy, aj bunky sú utvárané prostredím, v ktorom žijú. 

Tretia kapitola je venovaná membráne, ktorá riadi život bunky a popisu fungovaniu jej chemickej a fyzikálnej štruktúre. Je čosi ako mozog bunky, cez ktorý s bunkou komunikuje prostredie a podľa potreby “zapína / vypína” jej genetické nastavenia. Viacerí vedci sa zhodujú na hypotéze, že bunková membrána je homológom počítačového čipu, ktorý je programovateľný, čo nás vedie k poznaniu, že osud máme vo vlastných rukách a nie vo svojich génoch. 

Vo štvrtej kapitole autor hovorí o tom, že pre biológiu je dôležitá kvantová fyzika, a to ako jej zákonitosti ovplyvňujú spracovávanie informácií bunkami. V kvantovom vesmíre je tok informácií celistvý a pri interakciách medzi energiou a hmotou sa lineárny tok informácií nevie priblížiť tomu, aby nám poskytol presné pochopenie choroby. Ďalej sa v tejto kapitole dočítate aké sú nežiadúce účinky liekov na náš organizmus a že lekári patria medzi obetných baránkov farmaceutického priemyslu, ktorí tisícročia odmietali východnú medicínu ako niečo nevedecké. 

V piatej kapitole autor píše o neuveriteľnej moci našej mysle a o tom, ako v tele fungujú dráhy prepájajúce telo a myseľ, o tom že nie naše gény, ale naša viera a presvedčenia riadia naše životy a na akom princípe funguje placebo: účinok viery a nocebo: sila negatívneho presvedčenia. 

V šiestej kapitole autor vysvetľuje, ako môže život v láske a život v strachu vytvárať protichodné pôsobenie na naše telo a myseľ. 

V siedmej kapitole sa autor venuje obavám, ktoré brzdia náš rast a tomu odkiaľ prichádzajú, porovnáva vedomú a podvedomú myseľ, a taktiež sa v tejto kapitole venuje uvedomelému rodičovstvu, aké sú dôležité postoje rodičov pre vývoj plodu. 

O čo lepšie je stať sa uvedomelým rodičom, aby aj naše deti a deti našich detí boli uvedomelými rodičmi.

Táto revolučná kniha je určená každému, kto je otvorený prijať nový pohľad na evolúciu, bunku, genetiku a silu ľudskej viery. Autor približuje čitateľom fungovanie bunky, vplyv membrány, DNA a dokazuje, že život nie je založený len na materiálnych informáciách, na hmote, ale že ju ovplyvňujú a riadia aj nehmotné, energetické signály z prostredia mimo bunky. Je správnou cestou k pochopeniu Novej biológie, vyjasňuje názory o bunkách a o tom ako sa od nich ľudia môžu poučiť. Podľa autora, ktorý je svetoznámy priekopník v oblasti prepájania vedy a duchovného pohľadu na život a vesmír, pozitívne myšlienky sú pre zdravý a šťastný život biologickým pokynom. Ako sa Vám páči predstava preprogramovať sa – zbaviť sa škodlivých presvedčení a aktívne usilovať o zdravý, naplnený život? Táto kniha Vám dá k tomu návod.   

Získajte plnú recenziu tejto fantastickej knihy v našom VIP členstve a dozviete sa všetky myšlienkové klenoty a najpodstatnejšie informácie, ktoré sme v knihe našli.

 

Ako získať recenzie kníh

Recenzie kníh vám ponúkame ako BONUS k VIP PREMIUM členstvu, v ktorom nájdete všetky naše elektronické produkty vytvorené do roku 2016. Edukačné eKnihy, prednášky či cvičebné DVD materiály sú dostupné ihneď vo vašom MOBILE, TABLETE alebo POČÍTAČI na jeden klik. Všetky produkty v pôvodnej hodnote nad 800 eur môžete mať dnes dostupné za 20 eur / mesiac (alebo 200 eur / rok). Viac informácií si môžete preštudovať TU.

 

 

 

Vytvorte si účetVyhľadávanie

NAŠE PROJEKTY

Vlado
Tina

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies na týchto webových stránkach.

Rozumiem