...

Emočná inteligencia

Recenzia knihy Emočná inteligencia

Daniel Goleman nám vo svojej slávnej knihe predkladá pútavé informácie o tom, ako emocionálna inteligencia (EQ) je v skutočnosti lepšia ako IQ. Hlavne v oblastiach, v ktorých je intelekt k dosiahnutiu úspechu relatívne menej dôležitý a v ktorých napríklad emocionálne sebaovládanie a empatia môžu byť významnejšími schopnosťami než schopnosti rýdzo kognitívne. Poukazuje na povahu dnešnej doby, kde deti trávia oveľa viac času samotné ako kedykoľvek v dejinách a pozerajú na monitory počítačov a videoprehrávačov. To vedie k rôznym povahovým zmenám a tí, ktorým chýba sebakontrola, trpia závažným morálnym nedostatkom. Bez schopnosti ovládať vlastné pohnútky v sebe nemôžeme rozvinúť vôľu ani charakter.

Nedostatok emočnej inteligencie nás vystavuje celému radu rizík – od vzniku depresie alebo surového správania, až po užívanie drog či poruchy príjmu potravy (bulímiu, mentálnu anorexiu). Súčasné generácie detí majú oveľa viac citových problémov než generácie predchádzajúce, častejšie trpia osamelosťou a depresiami, sú neposlušnejší, rozzúrenejší, impulzívnejší a agresívnejší, sú nervóznejší a majú väčšie sklony robiť si starosti než ich rodičia a starí rodičia. Dôvod? Dnes totiž ponechávame citovú výchovu našich detí náhode. Chceme od škôl aby vychovávali celého človeka a aby v triede dochádzalo k spojeniu srdca a mysle. To však nemôže byť tak. 

Autor tvrdí, že ak prevládnu emócie, inteligencia toho moc nezmôže. Amygdala (časť mozgu) je centrom predovšetkým citov. Ak sú dráhy spájajúce amygdalu s ostatnými mozgovými centrami preťaté dochádza k zvláštnej neschopnosti posudzovať citový význam udalostí. Tento stav je niekedy označovaný ako „afektívna slepota“. Zbavené všetkého svojho emočného zafarbenia, strácajú konflikty svoju silu. Aktivita amygdali a jej harmonická spolupráca s neokortexom sú základom emočnej inteligencie. Ak napríklad amygdala zachytí signály strachu, tak v tom prípade okamžite odošle poplašné volanie do všetkých najvýznamnejších častí mozgu: spustí sekréciu stresových hormónov, mobilizuje mozgové centrá pre pohyb a aktivuje kardiovaskulárny systém, svaly a črevá. Iné nervové dráhy vyšlú z amygdali pokyn k tiesňovej sekrécii noradrenalínu, aby sa tak stimulovala reaktivita kľúčových centier mozgu vrátane tých, ktoré zvyšujú ostražitosť našich zmyslov. Rozsiahla sieť nervových spojení umožňuje amygdale prevziať v citovej kríze velenie nad väčšinu mozgu – vrátane nášho racionálneho myslenia. 

Podľa autora IQ prispieva k faktorom určujúcim úspech v živote iba na 20%, čo ponecháva celých 80% ďalším vplyvom. Postavenie, ktorého človek nakoniec v spoločnosti dosiahne, je v úplnej väčšine určované inými faktormi, než je IQ. Autor v knihe preberá aj fakty o tom, že neexistuje len jeden typ inteligencie, ktorý nám zaručí úspech v živote, ale sa jedná skôr o širšie spektrum so 7 kľúčovými schopnosťami, ktoré preberáme v recenzii knihy. 

Jadrom inteligencie medziľudských vzťahov sú podľa autora „schopnosti rozoznávať náladu, temperament, motiváciu a potreby iných ľudí a odpovedajúcim spôsobom potom na ne reagovať“

Veľa ľudí s IQ 160 a nízkou emočnou inteligenciou pracuje pre ľudí s IQ 100, ktorí sú však v oblasti medziľudských vzťahov neobyčajne nadaní. A v každodennom živote nie je žiadna inteligencia dôležitejšia než práve inteligencia medziľudských vzťahov.

Za najvyšší stav emočnej inteligencie autor považuje schopnosť vstúpiť do tohto stavu prúdenia (flow). Dochádza pri ňom k dokonalému zapojeniu emócií do služieb určitej aktivity alebo učenia. V depresii alebo pri pocitoch bezvýchodiskovej úzkosť nie sme schopní „prúdenia“ dosiahnuť. Vrcholoví športovci poznajú tento stav ako „zónu“, v ktorej dosahujú vynikajúcich výkonov bez zvláštneho úsilia. V tomto stave mysle človek zabúda na seba samého. Je to opak ustaraného premietania: namiesto toho aby sa ľudia utápali vo vlastných myšlienkach, sú náhle natoľko pohltení prítomnosťou, že strácajú všetko sebauvedomovanie.

V iných častiach knihy autor zas poukazuje na fakt, že každá silná emócia je vo svojej podstate impulzom k určitému konaniu. Ovládnutie týchto pohnútok je základom emočnej inteligencie. Keď sme chorí, bývame často citovo veľmi krehký, keďže náš pocit spokojnosti v živote z časti pramení z ilúzie vlastnej nezraniteľnosti. Ochorenie, a obzvlášť závažné, túto ilúziu ničí a napadá naše presvedčenie o bezpečnosti nášho súkromného sveta. Zrazu sa cítime slabí, bezmocní a zraniteľní.

Zdá sa, že táto citová ochabnutosť je univerzálnou daňou za moderný životný štýl. Došlo k rozsiahlemu narušeniu jadra rodiny – k dvojnásobnému zvýšeniu rozvodovosti. V poslednej dobe príliš veľa deťom chýba schopnosť zvládať svoje emočné výkyvy, načúvať alebo sa sústrediť, ovládať svoje impulzy a túžby, pociťovať zodpovednosť za svoju prácu alebo mať záujem o učenie. Chýba im charakter. Podľa autora je charakter akýmsi psychickým svalom, ktorý je nevyhnutný na etické správanie. Nevyhnutným predpokladom pre rozvoj charakteru je sebaovládanie. Schopnosť sám seba motivovať a viesť, či už pri učení, pri dokončovaní práce alebo pri rannom vstávaní. Schopnosť odložiť uspokojenie a vedome usmerňovať svoje konanie je jednou z tých základných emočných zručností, ktorým sa kedysi hovorilo vôľa. Prečo musíme ovládať sami seba; predovšetkým svoje túžby a vášne? Na túto otázku si musí odpovedať každý z nás sám za seba. 

Získajte recenziu tejto fantastickej knihy v našom VIP členstve a dozviete sa všetky myšlienkové klenoty a najpodstatnejšie informácie, ktoré sme v knihe našli. 

 

Viac informácii o VIP službe nájdete TU

 

Predplaťte si VIP službu podľa Vášho výberu

= 5 eur/mesiac
= 10 eur/mesiac
= 15 eur/mesiac
Mesačné členstvo VIP
Mesačné členstvo VIP
(všetko spolu)
= 19 eur/mesiac

(úspora 11 eur/mesiac = 132 eur/rok)

 
Zostavte si balíček VIP produktov

Pre vytvorenie objednávky musíte byť prihlásený.

 
scroll-top

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies na týchto webových stránkach.

Rozumiem