...

Má cesta k úspěchu

Recenzia knihy Má cesta k úspěchu

Hľadanie ciest, ako byť úspešný, nie je otázkou len posledných desaťročí. Touto témou sa zaoberali aj mnohé knihy na začiatku minulého storočia. Jednou z najkvalitnejších je táto kniha od Schellbacha, ktorú preložil a doplnil v roku 1932 Karel Čajčík. Už samotný názov je výstižný – Moja cesta k úspechu a jej obsah vás chytí za srdce. Výhodou tejto knihy od mnohých súčasných je jej komplexnosť. Nezameriava sa len na jedno odvetvie, ale plynule prechádza z jednej oblasti života do druhej, pričom nezostáva len pri vzletných abstraktných myšlienkach, ale ponúka jasné a praktické rady, na čo sa zamerať a čo zmeniť vo svojom živote tak, aby sme dosiahli úspech a životné uspokojenie. Len uvážte múdrosť nasledovnej vety:

„Nesmiete sa už obzerať na sklamanie a omyly, ak chcete ísť dopredu a vyššie. Preto urobte hrubú čiaru cez celý svoj doterajší život.“

Hlavnú myšlienku, ktorú autor postupne v knihe rozoberá, tvoria veľké požiadavky a nároky  na sebaovládanie a vôľu človeka. Súhlasíme s autorom, že pre dosiahnutie úspechu je potrebné si tomuto životnému štýlu postupne usporiadať celý svoj život. Rozhodujúcim faktorom je sila pozitívnych myšlienok, ktoré autor odporúča aplikovať prostredníctvom (auto)sugescie každý deň. Citujeme:

„Sústredený človek je pánom svojich myšlienok, kým roztržitý a nervózny človek, lepšie povedané neurotik, je otrokom svojich myšlienok.“

Páči sa nám, ako autor rozvíja myšlienku starostlivosti nielen o duševné, ale aj o telesné zdravie. Bez obidvoch starostlivostí sa úspech nedá dlhodobo dokázať. Taktiež je potrebné, aby sa človek naučil umeniu sústrediť sa a vzbudiť sám v sebe záujem. Nadčasovo spracovanou témou je potreba neustáleho vzdelávania, ktoré nás má nielen profesijne ale aj osobne posúvať dopredu.

„Musíte pracovať sústavne, pretože máte vykonať čo najviac. Aby ste vykonali mnoho, musíte zaviesť do svojej práce poriadok a sústavu, čo vyžaduje správne rozdelenie práce. Kto pracuje len preto, aby sa uživil, nerozumie vôbec zmyslu života, nie je to vlastne človek, ktorý žije, ale akési niečo, čo živorí.“

Autor sa nevyhýba ani zdanlivo odsunutým a tabuizovaným témam. Poukazuje nielen na to, ako využiť poznatky z grafológie, rečníctva či o schopnosti mať výbornú pamäť, ale venuje sa aj sexualite a jej energie. Súhlasíme s autorom, ktorý odobruje sexuálne vyžitie, ale najmä v kvalitných dlhotrvajúcich vzťahoch a, podobne ako vo všetkých oblastiach života, v primeranej miere. Kniha nás fascinuje svojou prehľadnosťou, komplexnosťou a myšlienkami, ktoré sú, dovolíme si povedať, nadčasové a dnes sa už vo väčšine literatúry opakujú.

„Čím viac má kto v hlave, tým menej v skutočnosti má v hlave a čím menej má v hlave, tým viac môže mať v hlave.“

Hľadáte praktické a konkrétne rady, ako dosiahnuť trvalý úspech? Získajte plnú recenziu tejto fantastickej knihy v našom VIP členstve a dozviete sa všetky myšlienkové klenoty a najpodstatnejšie informácie, ktoré sme v knihe našli.  

VIAC INFORMÁCII O VIP SLUŽBE NÁJDETE TU.  

Predplaťte si VIP službu podľa Vášho výberu

= 5 eur/mesiac
= 10 eur/mesiac
= 15 eur/mesiac
Mesačné členstvo VIP
Mesačné členstvo VIP
(všetko spolu)
= 19 eur/mesiac

(úspora 11 eur/mesiac = 132 eur/rok)

Zostavte si balíček VIP produktov

Pre vytvorenie objednávky musíte byť prihlásený.

 

scroll-top

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies na týchto webových stránkach.

Rozumiem