...

Tabu v sociálnych vedách

Recenzia knihy: Tabu v sociálnych vedách

Petr Bakalář sa vo svojej knihe Tabu v sociálnych vedách venuje dnešnou spoločnosťou odsúvaným témam. Kniha je rozdelená do troch častí, v ktorej autor rozoberá problematiku z rôznych uhlov pohľadu. K tabuizovaným témam priraďuje popieranie genetických rozdielov medzi rasami. Autor v knihe na základe početných vedeckých výskumov poukazuje na vrodené odlišnosti medzi jednotlivými časťami ľudstva. Porovnáva všetky rasy po stránke fyzického vzhľadu, sociálneho správania sa, agresie, kultúrneho odkazy či pohlavných rozdielov. Autor vysvetľuje rozdiely v R- a K- stratégiách, ktoré jednotlivé rasy podvedome využívajú pri prežití. Aj na ich základe kritizuje možnosť ideálneho a ľahko dosiahnuteľného súžitia jednotlivých rás a etnických skupín, ktoré sa súčasná spoločnosť snaží presadiť.

V druhej časti knihy sa Bakalář venuje ojedinelému javu – judaizmu z pohľadu evolučnej skupinovej stratégie. Ako je možné, že si Židia aj po 2500 rokoch udržali svoju špecifickú a odlišnú identitu napriek všetkým katastrofám, ktoré ich postihli? Autor sa v tejto kapitole zameriava na genetickú segregáciu Židov od populácie, v ktorej sa nachádzajú. Úspech Židov podľa neho vyplýva aj z ich vzájomnej vysokej spolupráce, altruizmu a eugenického úsilia, ktoré skvalitňuje nasledujúce generácie hlavne v inteligencii, lojalite či vzťahu ku skupine.  Na týchto základoch autor objasňuje, prečo je väčšina Židov zámožná.

V poslednej časti autor rozoberá citlivú tému eugeniky, ktorá sa v mysli ľudí spája hlavne s nacistickým vyvražďovaním. Bakalár sa (s pomocou mnohých vedeckých prác) snaží tieto nánosy očistiť a venuje sa možnostiam, ako je v súčasnej dobe možné zlepšovať kvality populačného genofondu. Autor rozvíja metódy tzv. klasickej, doteraz chápanej eugeniky, a tzv. novej, ktorej niektoré metódy sa už dostali do bežnej praxe (napr. umelé oplodnenie či analýza porúch a chorôb embrya). V závere kapitoly sa venuje aktuálnym trendom v súčasnej eugenike a predstavuje možnosti, ako by sa tento odbor mohol vyvíjať v (krátkej) budúcnosti. 

Petr Bakalář rozvíja veľmi kontroverzné témy, ktoré sme naučení odsúvať a vylučovať akúkoľvek diskusiu k nim. V celej knihe sa ich snaží zbaviť nánosov času aj prostredníctvom početných vedeckých článkov a prác, na ktorých je postavené gro knihy. Ak sa nebojíte možnosti pozrieť sa na veci aj z iného uhla pohľadu, prečítajte si našu recenziu. Tieto informácie sú obzvlášť aktuálne v dnešných časoch zvýšenej imigrácie, ktorá nám klope na dvere. 

 

Získajte plnú recenziu tejto fantastickej knihy v našom VIP členstve a dozviete sa všetky myšlienkové klenoty a najpodstatnejšie informácie, ktoré sme v knihe našli.  

 

Ako získať recenzie kníh

Recenzie kníh vám ponúkame ako BONUS k VIP PREMIUM členstvu, v ktorom nájdete všetky naše elektronické produkty vytvorené do roku 2016. Edukačné eKnihy, prednášky či cvičebné DVD materiály sú dostupné ihneď vo vašom MOBILE, TABLETE alebo POČÍTAČI na jeden klik. Všetky produkty v pôvodnej hodnote nad 800 eur môžete mať dnes dostupné za 20 eur / mesiac (alebo 200 eur / rok). Viac informácií si môžete preštudovať TU.

 

 

Vytvorte si účetVyhľadávanie

NAŠE PROJEKTY

Vlado
Tina

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies na týchto webových stránkach.

Rozumiem