...

Vytvorte si svoju vlastnú budúcnosť

Recenzia knihy Vytvorte si svoju vlastnú budúcnosť

Brian Tracy je autor, ktorého nespomíname po prvý krát. Na jeho edukačných materiáloch sme doslova vyrastali osobnostne i pracovne. Dokonca sme ho stretli osobne a mali tú česť s ním zopár slov prehovoriť. V knihe fantastickým spôsobom popisuje rôzne mentálne zákony, ktorých prítomnosť nemusíme tušiť, ale zásadným spôsobom ovplyvňujú náš život. Je to ako keby ste ignorovali gravitáciu, neverili na ňu napríklad len preto, že ste ju nikdy nevideli. Skúste túto ignoráciu vyskúšať pri skoku z 12-teho poschodia a uvidíte, či zákon bude, alebo nebude platiť. Rovnakú daň platíme za nevedomosť aj v iných oblastiach života, pretože základným poznaním je, že vaše myšlienky sú príčinami a okolnosti sú dôsledkami. Zákon príčiny a následku znamená, že všetko sa deje z nejakého dôvodu.

Pre všetko existuje príčina alebo sled príčin, či už ich poznáte a súhlasíte s nimi, alebo nie. Nič sa nejede náhodne.

Takmer všetko, čo sa vám v živote prihodí, je vo vašich rukách. Váš osud závisí najmä od vás. Vašu budúcnosť si určujete svojimi voľbami a rozhodnutiami. To, kde sa nachádzate dnes, je výsledkom toho, čo ste urobili alebo neurobili – deň za dňom, rok za rokom. Autor v knihe popisuje návody, ako sa stať úspešným človekom a dodáva, že ak budete robiť to, čo iní úspešní ľudia, nič vám nemôže zabrániť, aby ste napokon dosiahli to isté, čo dosiahli oni. A ak to, čo robia oni, robiť nebudete, nič vám nemôže pomôcť. Z nášho pohľadu sa to vzťahuje najmä na spôsoby uvažovania, postoje, rôzne charakterové vlastnosti a do veľkej miery aj nástroje, stratégie i postupy v pracovnom i rodinnom živote. 

„Každá akcia vyvoláva rovnako silnú reakciu, pôsobiacu v opačnom smere. Inými slovami, činy so sebou nesú dôsledky. Vo chvíli, keď ste niečo povedali alebo urobili, dôsledky nadobudnú vlastnú silu a moc. Preto úspešní ľudia viac premýšľajú o možných dôsledkoch svojich činov, než ľudia priemerní. Naopak, neúspešní ľudia sú skôr bezstarostní a nedbanliví pokiaľ ide o ich správanie, výroky a o to, čo sa môže v dôsledku nich stať”.

Preto treba vraj uvažovať aj nad tým, čo človek zaseje, lebo to bude aj žať. Koľko úsilia do veci vložíte, toľko dostanete späť. Čo žnete dnes, je výsledkom toho, čo ste zasiali v minulosti. Váš dnešný život je v každom ohľade výsledkom vašich predchádzajúcich rozhodnutí, činov a správania. Ste s tým v poriadku? Všetci sa nachádzate tam, kde sa nachádzame a sme tým vďaka tomu, ako uvažujeme. Vaše myšlienky majú schopnosť tvoriť a v konečnom dôsledku aj vytvárajú vašu realitu.

Podľa autora je každý z nás živým magnetom, ktorý k sebe nevyhnutne priťahuje ľudí, okolnosti, myšlienky a zdroje, ktoré sú v súlade s myšlienkami, prevládajúcimi v našej mysli. Ľudia, ktorí neustále myslia na veci, ktoré by chceli, a stále o nich rozprávajú, priťahujú do svojho života viac a viac práve takýchto vecí. Ľudia, ktorí hovoria o tom, čo by nechceli, čoho sa boja a čo ich trápi, alebo ľudia, ktorí sú nahnevaní, zatrpknutí, zas nepretržite do svojho života priťahujú negatívne a nešťastné situácie. Aby sme boli úspešní a šťastní, musíte podľa autora premýšľať a rozprávať len takých o veciach, po ktorých túžime. Súčasne je treba byť natoľko disciplinovaný, aby sme nehovorili a nemysleli na veci, ktoré vo svojom živote nechceme. Vyskúšajte a možno prídete na to, že je to jedno z najťažších cvičení sebakontroly a sebaovládania.

Pre úspešných ľudí je vraj charakteristický postoj pozitívneho sebaočakávania. Očakávajú, že častejšie uspejú, ako zlyhajú, očakávajú, že z každej skúsenosti niečo získajú. V každej situácii hľadajú niečo dobré. Pohár je pre nich napoly plný, nie napoly prázdny. Tieto mechanizmy súvisia s tým, ako sa formuje aj vaše podvedomie pod vplyvom myšlienok, ktoré si vedome, no častejšie podvedomé držíme v hlave. Na druhej strane má podľa autora podvedomie neobyčajnú moc. Funguje 24 hodín denne. Akonáhle ho začnete využívať na dosahovanie svojich cieľov, budete napredovať takou rýchlosťou, o akej sa vám ani nesnívalo.

Autor preberá aj ďalšie mentálne zákony. Napríklad ten, ktorí tvrdí, že svet okolo vás je zrkadlovým odrazom vášho vnútorného sveta.  Ak sa pozriete na jednotlivé časti svojho života zistíte, že sa vaše postoje a myšlienky odrážajú späť k vám. Svet nevidíte taký, aký skutočne je; vnímate ho cez prizmu toho, aký ste vy. Osoba, ktorou ste vo svojom vnútri, v rozhodujúcej miere určuje to, čo sa vám deje navonok.

Autor preto odporúča prevziať zodpovednosť za svoj život. Musíme prijať úplnú zodpovednosť za seba a za všetko čo sa nám stane. Pre výnimočných ľudí je charakteristické, že sa nevyhovárajú, neobviňujú druhých a nesťažujú sa na svoju situáciu. Namiesto toho znova a znova opakujú – „zodpovedný som ja!“ Dôležitý je aj filozofický prístup, že vaša súčasná situácia je presne taká, akú teraz, v tomto momente potrebujeme pre svoj ďalší osobný rast a rozvoj. Váš život je v každom ohľade taký, ako má byť. Každý problém, ktorému dnes čelíte, v sebe skrýva možnosti, ktoré sa môžu stať vašimi výhodami pri budovaní takého života, aký pre seba chcete.

V recenzii knihy tohto fantastického autora preberáme aj dôvody prečo je mnoho ľudí v živote nešťastných, ako nekonečne dôležitá je konštruktívna kritika v našom živote a prečo sa z ľudských myšlienok vyťažilo viac zlata, než sa ho kedy vydolovalo zo zeme.  Pomocou tejto knihy máte šancu urobiť so svojho života majstrovské dielo. Potrebujete na to okrem iného ovládať aj 12 princípov, ktoré v recenzii knihy popisujeme. Keď všetky tieto faktory skombinujete, stanete sa absolútne pozitívnym, na budúcnosť orientovaným, energiou naplneným, obľúbeným, talentovaným, šikovným, inteligentným a optimistickým jedincom. Budete nezastaviteľný. Šťastie sa na vás začne usmievať v každej oblasti vášho života. Dosiahnete každý cieľ, ktorý si pre seba vytýčite. Ste na toto všetko pripravený, alebo vás zachvátil strach stať sa o dosť lepšou verziou samého seba?

Získajte recenziu tejto fantastickej knihy v našom VIP členstve a dozviete sa všetky myšlienkové klenoty a najpodstatnejšie informácie, ktoré sme v knihe našli. 

 

Ako získať recenzie kníh

Recenzie kníh vám ponúkame ako BONUS k VIP PREMIUM členstvu, v ktorom nájdete všetky naše elektronické produkty vytvorené do roku 2016. Edukačné eKnihy, prednášky či cvičebné DVD materiály sú dostupné ihneď vo vašom MOBILE, TABLETE alebo POČÍTAČI na jeden klik. Všetky produkty v pôvodnej hodnote nad 800 eur môžete mať dnes dostupné za 20 eur / mesiac (alebo 200 eur / rok). Viac informácií si môžete preštudovať TU.

 

 

 

Vytvorte si účetVyhľadávanie

NAŠE PROJEKTY

Vlado
Tina

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies na týchto webových stránkach.

Rozumiem