...

Čo nás poháňa

Recenzia knihy Čo nás poháňa (DRIVE)

Daniel H. Pink a jeho úžasná kniha DRIVE fantastickým spôsobom vystihuje naše osobné vnútorné motivácie a filozofický prístup, ktorý prechovávame k našej vlastnej práci. Opisuje ako existujú tri druhy motivácie (1.0; 2.0; 3.0), pričom každá z nich je dôležitá a má svoje miesto v existencii človeka. Kým 1.0 motivácia predstavuje naše biologické potreby a boj o prežitie, 2.0 predstavuje motivovanie správania na základe odmien a trestov. Aj tradičné podnikanie a posledných 200 rokov civilizácie symbolizuje 2.0 motivácia, kde je apel na maximalizáciu ziskov. Tento systém motivácie však v dnešnom storočí zlyháva. Prečo? 

Jadrom motivácie 3.0 je podľa autora vnútorná odmena. Snaha chcieť sa učiť, tvoriť užitočné veci, zlepšovať tento svet a riešiť jeho problémy. Odmenou v nej je aktivita sama, prehlbovanie vedomostí, potešenie zákazníkov a robenie toho najlepšieho, čo je v silách človeka. Podľa autorovho tvrdenia, s ktorým sa veľmi stotožňujeme, v motivácii 3.0 nikto nehľadá žiadne skratky, pretože ani neexistujú. Jedinou cestou k cieľu je cesta ušľachtilosti. V súvislosti s týmito motiváciami autor rozlišuje aj dva typy správania X a I. Správanie Typu I: definuje spôsob myslenia a prístupu k životu vybudovaný okolo vnútornej, a nie vonkajšej motivácie. Je poháňaný vnútornou potrebou riadiť si vlastný život, vytvárať nové veci a zlepšovať samých seba i tento svet. Podľa autora majú ľudské bytosti vrodenú potrebu vyhľadávať väčšie výzvy, aby mohli uplatňovať svoje schopnosti, poznávali nové a učili sa (podobne sa o tom píše aj v tejto knihe). Správanie typu I sa vytvára, nerodíme sa s ním a vzniká z univerzálnych ľudských potrieb, je nezávislé od veku, pohlavia, národnosti. 

Naopak správanie Typu X: je poháňané viac vonkajšími túžbami a externými odmenami. Podľa autora používanie tohto správania bolo kľúčové pre celosvetový ekonomický pokrok, zvlášť ten, ktorý nastal v posledných dvoch storočiach. Dnes však už môže byť prekážkou, pretože mnohé nové i staré povolania si nevyžadujú prácu v továrni, ale kreatívnu prácu, na ktorú motivácie typu 2.0 nefungujú. Autor spochybňuje domnienku, že ľudia sú prirodzene nečinní a že bez vonkajších odmien a trestov by sme toho veľa nespravili. Dobrým príkladom môžu byť Open Source systémy (napríklad Wikipedia, Linux, iné), ktorú vytvárajú zadarmo a dobrovoľne mnohí ľudia po celom svete. 

Správanie Typu I je obnoviteľný zdroj. Rozmýšľajte o správaní Typu X ako o uhlí  o správaní Typu I ako o slnku. Po väčšinu doterajšej histórie bolo uhlie najlacnejším, najjednoduchším a najefektívnejším zdrojom. Avšak uhlie má dve nevýhody. Po prvé, produkuje škodlivé javy ako znečistenie vzduchu a skleníkové plyny. Po druhé, je obmedzené; jeho získanie je z roka na rok ťažšie a finančne náročnejšie

Aby nedošlo k nedorozumeniu, autor popisuje aj to, ako tento nový typ správania I a motivácie 3.0 sa nijako nevyhýba vonkajším odmenám.  Ale tie prichádzajú až na koniec ako bonus. Napríklad však niekto nedostáva primerané platové ohodnotenie za svoju prácu (ako napríklad niekto iný, podobne orientovaní pracovníci), motivácia 3.0 na neho nebude platiť, pretože nemá vyriešené starosti okolo svojich vlastných základných potrieb (motivácia 1.0 je silnejšia ako 3.0). Ak však finančná stránka veci je dostačujúca, vtedy sa môže motivácia 3.0 naplno uplatniť.  Ako sa však naša ekonomika hýbe smerom ku kreatívnejším a konceptuálnejším úlohám, motivácie 3.0 a správania typu I začínajú byť nevyhnutnosťou. Podľa autora naším „základným nastavením“ je byť autonómni, aby sme si sami mohli riadiť svoj život. To platí aj pre úlohy, ktoré chceme vykonávať, na čas, kedy to chceme vykonávať aj na výber ľudí či metód, s ktorými to chceme vykonávať. Hľadáme zmysluplnosť svojej práce i svojho života. Chceme sa zúčastniť na niečom, čo nás presahuje.

„Človek nemôže viesť skutočne skvelý život bez vedomia, že je súčasťou niečoho väčšieho a trvalejšieho, než je on sám.“ 
-Mihaly Csikszentmihalyi

Od čoho závisí správanie typu I a aké “výživne” látky sú potrebné na jeho formovanie? Tieto a mnohé ďalšie zaujímavé myšlienky si prezradíme v recenzii tejto vynikajúcej knihy. Získajte plnú recenziu tejto fantastickej knihy v našom VIP členstve a dozviete sa všetky myšlienkové klenoty a najpodstatnejšie informácie, ktoré sme v knihe našli. 

 

Ako získať recenzie kníh

Recenzie kníh vám ponúkame ako BONUS k VIP PREMIUM členstvu, v ktorom nájdete všetky naše elektronické produkty vytvorené do roku 2016. Edukačné eKnihy, prednášky či cvičebné DVD materiály sú dostupné ihneď vo vašom MOBILE, TABLETE alebo POČÍTAČI na jeden klik. Všetky produkty v pôvodnej hodnote nad 800 eur môžete mať dnes dostupné za 20 eur / mesiac (alebo 200 eur / rok). Viac informácií si môžete preštudovať TU.

 

 

Vytvorte si účetVyhľadávanie

NAŠE PROJEKTY

Vlado
Tina

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies na týchto webových stránkach.

Rozumiem